Wedstrijdreglement

Inschrijving

Inschrijven kan enkel via onze website door het aanmaken van een account. Je dient meerderjarig te zijn om een account aan te maken. Je plaats op de wedstrijd is pas definitief gereserveerd wanneer de inschrijving online betaald is in je account. Er kan worden ingeschreven tot ten allerlaatste 14 dagen voor een wedstrijd (indien de categorie niet eerder volzet is).

Wijzigingen aan een inschrijving dienen altijd zo snel mogelijk online via je account doorgegeven te worden door op het einde van de regel van de inschrijving op het pennetje (=bewerken) te klikken. Dit moet gebeuren ten laatste twee weken voor een wedstrijd en kan enkel zolang de inschrijving in dezelfde categorie blijft.

Wanneer een inschrijving reeds bevestigd is met betaling kan dit niet meer in je account geannuleerd worden, je dient dit zo snel mogelijk per mail door te geven. Er worden geen terugbetalingen gedaan, ook niet in geval er moet worden afgelast door heirkracht.

Bij inschrijving wordt steeds akkoord gegaan met het wedstrijdreglement.

Leeftijdscategorieën

De leeftijdscategorieën zijn als volgt ingedeeld:

 • Tinies     5 – 6 jaar

 • Minis      7 – 8 jaar

 • Kids       9 – 11 jaar

 • Juniors  12 – 14 jaar

 • Teens    15 – 17 jaar

 • Adults    > 17 jaar

 

De geldende leeftijd is de leeftijd op 1 januari van het schooljaar waarin de wedstrijd plaatsvindt, afgerond naar het dichtstbijzijnde getal. [Is je geboortedatum bijvoorbeeld 06/05/2008, dan is  je leeftijd op 1 januari 2023 14,67 jaar wat wordt afgerond naar 15 jaar.] Zo blijf je een volledig schooljaar in dezelfde leeftijdscategorie. In groep of voor een duo/trio telt de gemiddelde leeftijd en wordt er ook afgerond naar het dichtstbijzijnde getal.

Indien de jongste of de oudste danser in de groep meer dan 4 jaar verschilt met de minimum of maximum leeftijdsgrens van de leeftijdscategorie, zijn er bijkomende regels. Bij een groep met een danser die meer dan 4 jaar jonger is dan de laagste leeftijdsgrens van een leeftijdscategorie, wordt de leeftijd van deze jongste danser niet meegeteld bij het gemiddelde. [Is het gemiddelde bijvoorbeeld 14 jaar maar zit er een danser in de groep die 7 jaar is, dan zal deze danser van 7 jaar niet worden meegeteld in de berekening van het gemiddelde en kan het zijn dat het gemiddelde zonder deze danser op 15 jaar valt.]

Bij een groep met een danser die meer dan 4 jaar ouder is dan de hoogste leeftijdsgrens, valt de hele groep in een oudere categorie. [Is de gemiddelde leeftijd van een groep bijvoorbeeld 14 jaar maar zit er een danser in de groep van 19 jaar, dan zal de hele groep dansen in de categorie Teens 15 – 17 jaar.]

Bij aankomst op de wedstrijd moeten de dansers zich melden aan de inkom van de dansers op vertoon van identiteitskaart en wordt naam en leeftijd gecontroleerd.

Dance Waves Competition mag leeftijdscategorieën samenvoegen op een wedstrijd afhankelijk van het aantal inschrijvingen in elke categorie en de gemiddelde leeftijden van de dansers. Je kan dit op het definitieve uurrooster zien.

Aantal dansers

Er kan worden deelgenomen als solist, duo, trio of groep:

 • Solo         1 danser

 • Duo/Trio   2/3 dansers

 • Groep       Vanaf 4 dansers

 

Het is toegelaten dat:

 • een danser of een groep deelneemt aan meerdere wedstrijden per schooljaar.
 • een danser of een groep deelneemt aan meerdere stijlen op één wedstrijd.
 • een danser of een groep deelneemt aan meerdere leeftijdscategorieën op één wedstrijd.
 • een danser deelneemt in verschillende groepen (van verschillende scholen).
 • een school meerdere groepen heeft in dezelfde categorie op één kwalificatiewedstrijd indien minimum de helft van de tweede groep uit andere dansers bestaat. Indien de tweede groep uit minder dan de helft andere dansers bestaat, wordt het gezien als dezelfde groep en kan je per kwalificatiewedstrijd maar één van die groepen laten deelnemen in dezelfde categorie. Je kan wel door het deelnemen aan meerdere kwalificatiewedstrijden met beide teams geselecteerd worden voor Kampioenschappen in dezelfde categorie.

Dansstijlen

Hip Hop & Streetdance
In de categorie Hip Hop & Streetdance dansstijlen kan je met meerdere dansstijlen deelnemen zoals Ragga, Popping, Locking, New style, Breakdance, House dance, Krump, Girly, Waacking,...

Modern, Hedendaags & Jazz
Onder deze categorie vallen ook lyrical, musical theater, showdans, …

Ballet & Pointe
Ballet is een dansvorm die gebonden is aan academische technieken. Het unieke aan ballet is dat je overal ter wereld hetzelfde leert en dat er overal ongeveer op dezelfde manier wordt lesgegeven, alleen specifieke methodes verschillen.
Bij inschrijvingen voor deze dansstijl ben je verplicht balletschoenen (demi pointes, pointes of ballet character schoenen) te dragen.

Choreografie

Het is verboden om plagiaat te plegen, choreografieën mogen niet worden overgenomen van andere groepen of van filmpjes op internet. Enkel voor een aantal bestaande klassieke variaties in de stijl Ballet wordt dit toegelaten.

Gedurende één schooljaar mag dezelfde choreografie op meerdere wedstrijden worden gebracht. Choreografieën die ingeschreven worden in een bepaald schooljaar mogen de schooljaren erna niet opnieuw gebruikt worden. Zo willen we stimuleren om altijd iets nieuws te brengen.

Wij moedigen het gebruik van voorwerpen of decor in choreografieën aan, maar het klaarzetten en opruimen hiervan is eigen verantwoordelijkheid en mag maximum een halve minuut in beslag nemen. Dance Waves Competition moet op de hoogte gebracht worden indien decor gebruikt zal worden. De voorwerpen moeten backstage gelabeld zijn met naam van de danser of dansschool. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies van deze voorwerpen.

Tijdens een choreografie mag geen enkele vorm van confetti, poeder, gel of vloeistof gebruikt worden. Dit om het dansoppervlak in orde te houden voor de volgende dansers. Gebruik van alle vormen van vuur is verboden omwille van de brandveiligheid.

Improvisatieronde / Freestyle

De deelnemende dansers geven tegelijkertijd het beste van zichzelf op het podium op muziek die niet op voorhand bekend wordt gemaakt (de dansers improviseren/freestylen op de muziek). De jury zal één winnaar kiezen uit de deelnemende dansers.

Iedereen die voor een choreografie is ingeschreven (groep, duo/trio of solo) kan ook deelnemen aan de improvisatieronde (je kan niet enkel voor de improvisatieronde inschrijven). Elke danser neemt individueel mee in zijn eigen leeftijdscategorie. Inschrijven voor de improvisatieronde kan tijdens de inschrijving, je kan daar in de voorlaatste stap aanvinken welke dansers wensen deel te nemen. Je kan ook daarna nog bijkomende dansers aanduiden en inschrijven tot ten laatste twee weken voor de wedstrijd door achteraf op het einde van de regel van de inschrijving op het pennetje (=bewerken) te klikken, tenzij deze reeds volzet is. Ook hier geldt dat de inschrijving pas definitief is na betaling.

Op virtuele wedstrijden zijn er geen improvisatierondes.

Muziek

De maximum tijdslimieten zijn:

 • Solo          2min00

 • Duo/Trio   2min30

 • Groep       3min00

 

Dit is het uiterste maximum. Je zal geen muziek kunnen uploaden die langer duurt om het voor iedereen eerlijk te houden. Er is geen minimum tijdslimiet.

Alle muziek moet ten laatste 10 dagen op voorhand worden geüpload in je account in mp3-formaat. Daarna kan de muziek niet meer worden aangepast.

Iedereen is verplicht zijn muziek ook op usb mee te brengen naar de wedstrijd als back-up (enkel nodig voor moest er een probleem zijn met de muziek).

Let op gepaste muziek in elke leeftijdscategorie.

 

Virtuele wedstrijden

Virtuele wedstrijden tellen ook mee als kwalificatiewedstrijd voor de Kampioenschappen. Voor virtuele wedstrijden moet je geen muziek uploaden, maar een filmpje en een foto door op het einde van de regel van de inschrijving op het pennetje te klikken. De deadline voor de filmpjes is steeds 9 dagen voor een wedstrijd.

De foto moet een momentopname zijn uit je filmpje, dus op dezelfde locatie als het filmpje en van een moment tijdens je dans. Moest het filmpje al zijn opgenomen kan je een screenshot van een bepaald moment in je dans maken. De vereisten van filmpjes zijn:

 • Je filmpje moet gemaakt zijn na 1 september van het schooljaar waarin de wedstrijd valt, hoe recenter hoe beter.
 • Je filmpje moet horizontaal gefilmd zijn met duidelijk/scherp beeld (liefst zo kortbij mogelijk, niet te ver, meebewegen met de danser(s) mag).
 • Het moet in 1 stuk gefilmd zijn (dus geen montage). Enkel voor groepen is montage van meerdere kleine bubbels apart in 1 filmpje wel mogelijk indien in grote groep dansen niet zou zijn toegelaten door COVID zodat zij ook kunnen deelnemen.
 • Het filmpje moet in mp4 formaat zijn. Is je filmpje in een ander formaat, converteer het dan eerst met bijvoorbeeld https://cloudconvert.com/mov-to-mp4 .
 • Het bestand mag maximaal 25MB zijn. Is je bestand groter, gebruik dan bijvoorbeeld https://www.freeconvert.com/video-compressor om het aan te passen. Je upload je filmpje, klikt daarna op het tandwiel (advanced settings), en dan kan je bij “Compression Method” kiezen voor “Target a file size (MB)” en bij “Target Size (MB)” 25 invullen. 

Uurrooster

Vier weken voor aanvang van een wedstrijd zal er een voorlopig uurrooster bekend worden gemaakt op de website. Dit voorlopig uurrooster kan nog licht wijzigen doordat de inschrijvingen dan nog lopen. De precieze tijdstippen worden één week op voorhand bekend gemaakt. Op het eerste gedeelte van elke wedstrijd komen de stijlen Ballet, Modern, Hedendaags & Jazz aan bod (voormiddag/middag), daarna staan de Urban dansstijlen gepland (namiddag/avond). In elke stijl beginnen we met de jongste leeftijdscategorie en eindigen we met de oudste leeftijdscategorie.

Theaterzalen

Als verantwoordelijke van een inschrijving en als choreograaf die mee back-stage gaat ben je verplicht er op te letten dat je dansers zich houden aan de regels.

Eten & drinken
Elke verantwoordelijke moet de dansers informeren dat er niet gegeten en gedronken mag worden in de theaterzalen en is verplicht hier zelf op toe te zien. Indien er iemand wordt gezien met eten/drinken in de zaal kan de toegang tot de zaal geweigerd worden.

Brandveiligheid
Het is verboden om recht te staan aan de zijkanten en in de gangpaden van de theaterzaal of om te gaan zitten op de trappen omwille van de brandveiligheid. Als verantwoordelijke van een inschrijving ben je verplicht er op toe te zien dat elke danser op een stoel gaat zitten of terug backstage gaat. Ook is het verboden om kinderwagens, rugzakken en dikke jassen mee naar de zaal te nemen voor de brandveiligheid.

Binnen en buiten gaan van de theaterzaal
Uit respect voor de dansers, jury en toeschouwers wordt gevraagd te wachten met het naar binnen of naar buiten gaan tot een dans gedaan is. Probeer het naar binnen of naar buiten gaan tijdens een categorie enkel te doen in noodgevallen, blijf gedurende één categorie zitten en ga pas naar binnen of naar buiten bij het begin of einde van een categorie. Je wordt als verantwoordelijke van een inschrijving verwacht hier op toe te zien en de dansers hier op aan te spreken indien nodig.

Kleedkamers
Op elke locatie zijn er een beperkt aantal ruimtes voor kleedkamers beschikbaar. Er wordt ongeveer een uur voordat je het podium op moet een kleedkamer gereserveerd voor elke groep en een half uur voordat je het podium op moet voor solo’s, duo’s en trio’s tot ongeveer een kwartier na je dans. Indien je vroeger aankomt, hou dan rekening met de dansers die voor jou de kleedkamer ter beschikking hebben en wacht tot zij klaar zijn. Dit kan in de inkomhal, de cafetaria, in de opwarmruimte indien aanwezig of in de theaterzaal zolang er voldoende plaatsen zijn voor de toeschouwers. Zorg ook dat de kleedkamer op tijd vrij is voor de volgende dansers en dat je deze altijd volledig opgeruimd achterlaat.

Podium

Het is niet mogelijk om oefenmomenten op het podium te voorzien omwille van tijdsgebrek. De afmetingen van elk podium kunnen worden teruggevonden op deze website.

Back-Stage / Begeleiders

<18 jaar

Per choreografie mag er één choreograaf gratis mee back-stage (indien de choreograaf aanwezig is) als verantwoordelijke om de dansers te begeleiden. Indien de choreografie door de dansers zelf gemaakt werd of indien de choreograaf niet aanwezig kan zijn, mag er een andere begeleider mee back-stage indien deze begeleider een inkombandje heeft gekocht.

>18 jaar

Dansers in de categorie Adults worden geacht zelfstandig te zijn. Één choreograaf kan wel gratis mee back-stage indien gewenst. Maar indien de choreografie door de dansers zelf gemaakt werd of indien de choreograaf niet aanwezig kan zijn, wordt er geen andere begeleider back-stage toegelaten.

De namen van deze choreografen worden altijd verplicht ingevuld tijdens de inschrijving. Dit mag enkel de naam zijn van de persoon die de choreografie werkelijk heeft gemaakt. Enkel indien de naam tijdens de inschrijving juist werd ingevuld kan de choreograaf gratis mee back-stage op vertoon van identiteitskaart. Indien er geen naam werd ingevuld of indien er geen identiteitskaart wordt getoond, zal er langs de inkom van de toeschouwers gegaan moeten worden.  

Eigenaars van scholen die zelf geen choreografie hebben gemaakt kunnen ook gratis mee back-stage indien er op die wedstrijd minimaal 5 choreografieën van die school zijn ingeschreven op die wedstrijd.

Jurybeoordeling en Feedback

Op elke wedstrijd is er een gekwalificeerde en eerlijke jury aanwezig met kennis en ervaring in verschillende dansstijlen. Bij het geven van een beoordeling zullen de juryleden letten op:

 • Techniek: posities handen en voeten, sprong- en draaitechnieken, evenwicht, lichaamscontrole, lenigheid,…
 • Uitvoering: synchronisatie, uitstraling, expressie, muzikaliteit, uniformiteit, gezichtsuitdrukking, …
 • Choreografie: creativiteit, originaliteit, visuele effecten, props, interactie, muziekkeuze en -kwaliteit, verrassend effect, formaties,…
 • Moeilijkheidsgraad: niveau versus leeftijd, snelheid, bewegingen, ritme, variaties, lijnen, ruimtegebruik, formatiewissels, coördinatie,…

Er zijn verschillende juryleden aanwezig op verschillende wedstrijden zodat je meerdere kansen krijgt op verschillende wedstrijden.

Het is niet toegelaten om op de wedstrijd zelf naar de jury te stappen voor feedback. De commentaren van de jury kunnen altijd na de wedstrijd via je account worden geraadpleegd.

Wij vragen in het achterhoofd te houden dat dit een danswedstrijd is om kinderen en jongeren extra podiumkansen te bieden. Het doel is om jonge, getalenteerde dansers samen te brengen tijdens de wedstrijden waardoor ze met elkaar in contact kunnen komen en van elkaar kunnen leren. Er wordt dan ook verwacht de juryuitslag te respecteren en altijd sportief te blijven.

 

Kwalificatiewedstrijden en Kampioenschappen 

Dance Waves Competition organiseert kwalificatiewedstrijden waar iedereen aan kan deelnemen (virtueel en in real life), maar ook Nationale Kampioenschappen en een Europees Kampioenschap.

 

Kwalificatiewedstrijden

Iedereen mag aan alle kwalificatiewedstrijden deelnemen (ongeacht het land, real life of virtueel). De punten die je verdient met je deelname aan een kwalificatiewedstrijden (zie uitleg hieronder bij Nationaal Kampioenschap) zullen gelden voor het Nationaal Kampioenschap van het land waarin je woont. 

 

Nationaal Kampioenschap

Deelnemen aan een Nationaal Kampioenschap kan enkel indien je hiervoor wordt geselecteerd tijdens de kwalificatiewedstrijden. Op elke wedstrijd kan je punten verdienen. Hieronder een overzicht van de punten die je verdient bij elke behaalde plaats.

Behaalde plaats Behaalde punten
1 80
2 60
3 40
4 20
5 10


Indien er meer dan vijf deelnames zijn in de categorie zijn er extra punten te verdienen.
 

6 tem 7 deelnames in de categorie
Behaalde plaats Extra punten
1 20
2 10
8 tem 10 deelnames in de categorie
Behaalde plaats Extra punten
1 30
2 20
3 10
> 10 deelnames in de categorie
Behaalde plaats Extra punten
1 40
2 30
3 20
4 10

 

De punten van je drie beste wedstrijden worden meegenomen in de berekening voor de finale. Indien je bijvoorbeeld deelneemt aan 6 kwalificatiewedstrijden en je de volgende punten behaalt: 40, 60, 80, 40, 100 en 60; dan worden de punten 100, 80 en 60 meegeteld voor de berekening van het Nationaal Kampioenschap. Aan hoe meer kwalificatiewedstrijden je deelneemt, hoe meer kans je dus hebt om geselecteerd te worden voor de finalewedstrijd.

Het aantal beschikbare plaatsen op een Nationaal Kampioenschap is per categorie is afhankelijk van verschillende factoren:

 • Hoeveel deelnames er gedurende het schooljaar zijn geweest in die categorie. Categorieën waar veel deelnemers voor waren zullen dus meer plaatsen hebben op de finale dan categorieën waar minder deelnemers voor waren.
 • Geselecteerde deelnemers die niet kunnen deelnemen, hierdoor komen er plaatsen vrij voor andere dansers.
 • Veel deelnemers in dezelfde categorie die hetzelfde aantal punten hebben verdiend. Deze worden dan allemaal wel of allemaal niet geselecteerd afhankelijk van hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.
 • Een minimum van 3 deelnemers per categorie waarnaar we streven zodat er op het Kampioenschap voldoende competitie is.

Vanaf eind maart zal je op onze website een voorlopig overzicht kunnen terugvinden van de ranking voor het Kampioenschap, maar dit kan nog veranderen tot de uitslag van de laatste kwalificatiewedstrijd.

 

Europees Kampioenschap

We trachten zoveel mogelijk landen aanwezig te krijgen op het Europees Kampioenschap, breng zeker allemaal een vlag van je eigen land mee voor tijdens de prijsuitreikingen.

Deelnemen aan het Europees Kampioenschap kan enkel indien je hiervoor wordt geselecteerd door je deelname aan een Nationaal Kampioenschap (of door je deelname aan een kwalificatiewedstrijd wanneer er geen Nationaal Kampioenschap is in je eigen land). De punten die je kan verdienen en de selectie gebeuren op dezelfde manier als voor een Nationaal Kampioenschap (zie hierboven).

Iedereen die eindigde bij de eerste helft op de Nationale Kampioenschappen gaat sowieso door naar het Europees Kampioenschap. Moesten er dansers zijn die niet zouden kunnen deelnemen zou het kunnen dat er nog verder geselecteerd wordt.

Beeldmateriaal

Op elke wedstrijd zullen er professionele foto’s worden gemaakt en zal er gefilmd worden. Alle foto's zullen nadien gratis beschikbaar gesteld worden op onze Facebookpagina. De filmpjes van de winnaars van elke categorie zullen worden gepost op ons YouTube-kanaal:

Vergeet ons dus zeker niet te volgen voor alle updates. Iedereen is welkom om de foto’s en filmpjes te delen, maar vergeet Dance Waves Competition en de fotograaf niet te taggen. Daarnaast kan je ons ook volgen op Instagram en Tik Tok.

Indien je geen eerste plaats hebt behaald en je toch graag het filmpje wenst te ontvangen, dan kan dit door te mailen naar info@dancewavescompetition.com binnen 5 dagen na de wedstrijd (vergoeding van €7 per choreografie). Foto’s kunnen worden bijbesteld in groot formaat en zonder logo voor €5 per foto.

Alle eigendomsrechten worden behouden door Dance Waves. Alle inschrijvingen geven toelating aan Dance Waves om het beeldmateriaal te gebruiken (dit altijd met het beste voor de dansers in het achterhoofd natuurlijk). De verantwoordelijke van de inschrijving verklaart dat de ouders van minderjarige dansers die deelnemen hier mee akkoord gaan.

Indien je een eerste plaats hebt behaald en je wil echter niet dat het filmpje gepost wordt, gelieve dan de dag na de wedstrijd een mail te sturen naar info@dancewavescompetition.com met de reden waarom je wenst dat het filmpje niet gepost zal worden.

Overige

Dance Waves Competition verwacht sportief gedrag van al haar deelnemers, van de choreografen en van de toeschouwers.

Ook vinden we de gezondheid van onze deelnemers belangrijk, wij zijn een sportieve organisatie voor jongeren en staan achter geen enkele vorm van roken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van persoonlijke spullen.

Op elke wedstrijd is er een EHBO-koffer aanwezig,  maar wij zijn niet aansprakelijk voor opgelopen verwondingen, blessures of andere letsels. Alle deelnemers dienen een eigen ongevallenverzekering (en indien gewenst hospitalisatieverzekering) aan te gaan.

Te winnen prijzen

Trofeeën, medailles & awards

Dance Waves wil zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen stimuleren om deel te nemen aan onze danswedstrijden op podium. Iedereen krijgt juryfeedback en iedereen die op ons podium staat is een winnaar!

 

Real life wedstrijden

Er zijn per dag meerdere prijsuitreikingen waar bekers en medailles overhandigd zullen worden.  Indien er in een categorie 5 deelnames of minder zijn, zullen alle plaatsen op het podium bekend worden gemaakt. Indien er in een categorie meer dan 5 deelnames zijn, zullen enkel de eerste zoveel plaatsen op het podium worden meegedeeld. De laatste zoveel plaatsen worden samen afgeroepen uit respect voor deze dansers. De volledige ranking zal na de prijsuitreiking wel te vinden zijn aan de deur bij de uitgang van het gebouw. 

Aantal deelnemers 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aantal plaatsen die worden meegedeeld op het podium 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9

 

Trofeeën

 • In een categorie met minimum 5 deelnames ontvangt 1ste, 2de en 3de plaats een beker.

 • In een categorie met minimum 3 deelnames ontvangt de 1ste plaats een beker.

 

Medailles en certificaten

Iedereen wordt beloond op ons podium! Alle dansers ontvangen een medaille of een groepscertificaat:

 • Solo’s, duo’s en trio’s: Iedereen krijgt een medaille

 • Groepen:

  • In de leeftijdscategorieën Minis en Kids krijgen alle dansers een medaille ongeacht de plaats waar ze eindigen.

  • In de leeftijdscategorieën Juniors, Teens en Adults krijgen alle dansers van de eerste drie plaatsen een medaille, de lager geëindigde groepen krijgen een groepscertificaat.

 

Improvisatieronde

De winnaar van de improvisatieronde zal een speciale award ontvangen.

 

Virtuele kwalificatiewedstrijden

Voor de virtuele wedstrijden zullen de eerste plaats winnaars een digitaal certificaat ontvangen.

 

Choreograaf en Dansschool Prijzen

Op het einde van het schooljaar na de kampioenschappen zal er ook een prijs worden uitgereikt aan de choreograaf die het meest aantal keren een eerste plaats won met zijn/haar choreografieën en een prijs aan de choreograaf die het meest aantal keren de hoogste score won op een wedstrijd. Er zal ook een prijs worden uitgereikt aan de dansschool die het meest aantal keren een eerste plaats won met hun choreografieën en een prijs aan de dansschool die het meest aantal keren de hoogste score won op een wedstrijd.

 

Nationale Kampioenschappen

Op een Nationaal Kampioenschap is er meer dan € 6 000 te winnen aan prijzengeld!

 • Eerste plaats bij groepen in een categorie met minimum 5 deelnames wint € 200.

 • Eerste plaats bij solo’s, duo’s/trio’s in een categorie met minimum 5 deelnames wint € 100.

Dit prijzengeld kan het volgende schooljaar gebruikt worden bij nieuwe inschrijvingen. Hou er rekening mee dat een choreografie niet in aanmerking kan komen voor prijzen indien één van de dansers één van de regels in het wedstrijdreglement overtreedt.

Op de Kampioenschappen van 2022 waren er ook nog deze extra prijzen te winnen:

 • Winners Solo, Duo, Trio Hip Hop will receive a full access pass to Kamata dance - official in November 2022
 • Winners Solo, Duo, Trio Ballet, Modern, Contemporary & Jazz will receive a full access pass to Kamata Jazz in March 2023
 • Winners Solo, Duo, Trio Modern, Contemporary & Jazz will receive a full access pass to Technische Dansstage form Ndigo in August 2022
 • Winners Solo, Duo, Trio Hip Hop, Modern, Contemporary & Jazz will receive a Summer Workshop from https://boostyourstyle.made2move.be of Made2Move
 • Winners Solo, Duo, Trio Ballet, Hip Hop, Modern, Contemporary & Jazz will receive a full access pass to FND - Concurso Internacional de Dança in November 2022
 • Winners Solo, Duo, Trio Ballet, Hip Hop, Modern, Contemporary & Jazz will be able to participate at the exclusive Dance Waves Photoshoot in fall 2022

Extra prijzen voor de Kampioenschappen in 2023 zullen nog worden bekend gemaakt.